Cardiopulmonary exercise testing (CPET) - Elisabeth Edvardsen

Her kan du tilegne deg kunnskap om hvordan man utfører CPET (cardiopulmonary exercise testing), Elisabeth Edvardsen (PhD) har god erfaring innen forskning og klinisk praksis. Hun deler sine tips og triks til hvordan du kan realisere potensialet til dine testsubjekter under en maksimal belastningstest, om det så skulle være en pasient som lider av alvorlig patologi eller supermosjonisten som ønsker et mål på sitt maksimale oksygenopptak. Denne episoden er laget i samarbeid med Norsk Fysioterapi Forbunds Faggruppe for Hjerte- og lungefysioterapi. Meld deg inn i faggruppens facebook side her: https://www.facebook.com/groups/218785138478640 Meld deg inn i faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi her: https://fysio.no/hjerte-og-lungefysioterapi
Kilder:
1. Karl-Otto Larsen, Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, 2011

2. Dafoe W. Principles of Exercise Testing and Interpretation. Can J Cardiol. 2007 Mar 15;23(4):274. PMCID: PMC2647882.

3. Edvardsen E, Hansen BH, Holme IM, Dyrstad SM, Anderssen SA. Reference values for cardiorespiratory response and fitness on the treadmill in a 20- to 85-year-old population. Chest. 2013 Jul;144(1):241-248. doi: 10.1378/chest.12-1458. PMID: 23287878.

Deltagere
Gjest:

Elisabeth Edvardsen
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: