Exercise Induced Laryngeal Obstruction med Hege Clemm og Haakon Kvidaland

I denne episoden retter vi søkelyset mot strupen! Vi har nemlig besøk av idretts- og barnelege Hege Clemm og fysioterapeut Haakon Kvidaland som sammen med resten av forskergruppen, Bergen ILO Group, forsker på «Exercise Induced Laryngeal Obstruction»(«EILO») – også kalt anstrengelsesutløst tranghet i strupen. EILO viser til en tilstand der strupen strammer seg under fysisk anstrengelse, slik at det kan oppleves vanskelig å puste inn. Selv om det ikke er farlig, kan det likevel virke skremmende og dramatisk for den det gjelder. EILO blir ofte feildiagnostisert for å være astma. Hva er egentlig EILO? Hvem er den typiske «EILO-pasient»? Hvordan behandles EILO? Hva er forskjellen på EILO og astma? Hva er forskjellen på EILO og ILO? Hva kan fysioterapeuters rolle være i EILO og i forskning på EILO?
Kilder:
1. Clemm HH, Olin JT, McIntosh C, et alExercise-induced laryngeal obstruction (EILO) in athletes: a narrative review by a subgroup of the IOC Consensus on ‘acute respiratory illness in the athlete’British Journal of Sports Medicine 2022;56:622-629.

Deltagere
Gjest:

Hege Synnøve Havstad Clemm

Haakon Kvidaland

Malene Joensen
Vert:

Hør episoden her: