Rehabilitering av Covid-19 pasienter - Rakel Schmidt

Vi diskuterer viktige emner som er relevant for pasienter som har post-infeksiøse symptomer som f.eks kan forekomme etter et standard eller alvorlig sykdomsforløp med covid 19. Sentrale nøkkelord i henhold til rehabiliteringen er; gradvis eksponering, trappetrinnsmodellen, tid og forutsigbarhet, samt trening med fokus på å unngå for høy puls. Spesialfysioterapeut Rakel Schmidt fra Cato Senteret deler sin ekspertise og erfaringer. Lytt til episoden for verdifulle tips og råd for både pasienter og helsepersonell som arbeider med rehabilitering etter covid-19.
Kilder:
1. EQ5D-5L (EuroQoL 5L - health-related quality of life)

2. TST (Timed-Stands-Test)

3. Barthel ADL Index

4. Short Physical Performance Battery (SPPB)

5. 6 minutters gangtest (6MWT)

6. Test av håndgrepsstyrke

7. Norsk versjon MMRC og beregning av BODE-index

8. Mini Mental Status Evaluation (MMSE-NR3)

9. Helsenorge: senfølger etter covid 19

10. FHI: senfølger etter covid 19

11. Å stå på kjempers skuldre - Artikkel om ACT fra tidsskrift kognitivterapi - 2017

12. ACT - Enkelt og greit av Russ Harris (2013)

13. Lyby PS, Aslaksen PM, Flaten MA. Variability in placebo analgesia and the role of fear of pain--an ERP study. Pain. 2011 Oct;152(10):2405-2412. doi: 10.1016/j.pain.2011.07.010. Epub 2011 Aug 27. PMID: 21875771.

14. Lyby ps, Aslaksen PM, Flaten MA. Is fear of pain related to placebo analgesia? J Psychosom Res. 2010 Apr;68(4):369-77. doi: 10.1016/j.jpsychores.2009.10.009. PMID: 20307704.

15. Lyby, PS (2012). Individual differences in pain and placebo analgesia – the role of fear [A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor, University of Tromsø, Faculty of Health Sciences Department of Psychology].

Deltagere
Gjest:

Rakel Schmidt
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: