Respiratoravvenning - intensivsykepleier Anita Slapgard & Oliver Mollenhauer

I dag tar vi pulsen på temaene respiratorbehandling, respiratoravvenning og tverrfaglig samarbeid. 🌬️ Hvorfor Respiratorbehandling? Utforsk nødvendigheten av respiratorbehandling og hvordan det påvirker pasientenes vei til bedring. Hva er essensielt for effektiv pustestøtte? 🤝 Tverrfaglig samarbeid: Hør hvordan vellykket samarbeid på tvers av fagområder forbedrer pasienthåndteringen. Lytt til praktiske råd og erfaringer i denne episoden. 🔍 Tips og Triks ved Respiratorbehandling: Utforsk utfordringene knyttet til fysioterapi for pasienter i respiratorbehandling og få praktiske tips. Enten du er ny i feltet eller en erfaren fagperson, deler vi innsikt for å forbedre håndteringen av pasienter.
Kilder:
1. Polla B, D’Antona G, Bottinelli R, et alRespiratory muscle fibres: specialisation and plasticityThorax 2004;59:808-817.

2. Schepens T, Verbrugghe W, Dams K, Corthouts B, Parizel PM, Jorens PG. The course of diaphragm atrophy in ventilated patients assessed with ultrasound: a longitudinal cohort study. Crit Care. 2015 Dec 7;19:422. doi: 10.1186/s13054-015-1141-0. PMID: 26639081; PMCID: PMC4671211.

3. Respiratorbehandling - lærebok for sykepleiere - Knut Dybwik

Deltagere
Gjest:

Anita Slapgard

Oliver Mollenhauer
Vert:

Fredrik Sjøberg

Hør episoden her: